Tất cả danh mục

Trang chủ> Sản phẩm > Phụ kiện & Thiết bị > Hệ thống kích hoạt & Thiết bị sân khấu

18-44
18-44
12 units (3*4 units) the third generation fireworks firing system
12 units (3*4 units) the third generation fireworks firing system

12 units (3*4 units) the third generation fireworks firing system


Số mặt hàng: M18-044

GÓI: 1/1

Liên hệ
Mô tả

  1. shot by shot: controller key 1-12, controll a special unit, for example, key 3, controll the third receiver. 

  2. shot at the same time : controller key ALL, 12 units fire at the same time.                                shot by shot quickly: controller key Seq, fire the unit from No.1 to No. 12 with 0.4s delay time between each unit.                                                   

    (Packing details:1 pcs of 14 key far distance remote controller, 3 pcs of 4 units the third generation receiver,  inner pack, paper outside pack, instruction, )


YÊU CẦU
Sản phẩm liên quan