Tất cả danh mục

Trang chủ> Sản phẩm > Phụ kiện & Thiết bị > Hệ thống kích hoạt & Thiết bị sân khấu

18-42
90 đơn vị dây điều khiển hệ thống bắn pháo hoa kiểu mới

90 đơn vị dây điều khiển hệ thống bắn pháo hoa kiểu mới


Số mặt hàng: M18-042

GÓI: 1/1

Liên hệ
Mô tả

This firing system use 220V Alternating Current to support power supply, 

with testing function, each unit can fire   30 pcs of fireworks in series, 

the main controller divide into 3 district, each district got 10 units.                                        

(Packing details: 1 set of 90 units waterproof case fireworks system main 

controller + 3 pcs of 30 units waterproof wire connector, 1 pcs of 70 meters 

cable, 2 pcs of 15 meters cable. )

YÊU CẦU
Sản phẩm liên quan