Tất cả danh mục

Trang chủ> Sản phẩm > Phụ kiện & Thiết bị > Hệ thống kích hoạt & Thiết bị sân khấu

M18-032
Bàn bắn có dây

Bàn bắn có dây


Số mặt hàng: M18-033

GÓI: 1/1

Liên hệ
Mô tả

  1. Support 32 cues firing channels                     

  2. 24V firing electrical pulse output                       

  3. Main wire communication technology                                     

  4. Multiple terminals firing synchronization technology

  5. Remote power supply technology                            

  6. Wire connect no battery inside

YÊU CẦU
Sản phẩm liên quan