Tất cả danh mục

Trang chủ> Sản phẩm > Sản phẩm bên

150SETGD
150SETGD3
150SETPK
150SETPK5
150SETWH
150 GIỮA 2
350SETGD1
350SETPK
350SETSR
Bộ đồ ăn tiệc dùng một lần bằng nhựa
Bộ đồ ăn tiệc dùng một lần bằng nhựa
Bộ đồ ăn tiệc dùng một lần bằng nhựa
Bộ đồ ăn tiệc dùng một lần bằng nhựa
Bộ đồ ăn tiệc dùng một lần bằng nhựa
Bộ đồ ăn tiệc dùng một lần bằng nhựa
Bộ đồ ăn tiệc dùng một lần bằng nhựa
Bộ đồ ăn tiệc dùng một lần bằng nhựa
Bộ đồ ăn tiệc dùng một lần bằng nhựa

Bộ đồ ăn tiệc dùng một lần bằng nhựa


Item Number :150SETGD

Single Package Size: 35*30*12

Color:Gold,Silver,Rose Gold

Cotton:Plastic

Liên hệ
Mô tả

Plastic Dinnerware Set

YÊU CẦU
Sản phẩm liên quan